Curriculum Agenda Contact Blog INTRODUCTIE Login

Waarom zou jij
de Challenge doen?

Iedere deelnemer heeft zo zijn eigen reden om de Challenge te doen. De universele reden is dat mensen uit zijn op een doorbraak. Iets nieuws. Een verse start. Een nieuw behangetje in het mentale decor van hun leven. Spannend!

 

Tickets & Informatie Nee bedankt, ik kijk nog even verder...

Ervaringen en Impressies van het Introductie Seminar

Wat is er mogelijk als jij niet bent wie je denkt dat je bent?

 

Tickets & Informatie Nee bedankt, ik kijk nog even verder...

Wat Ga Jij Leren
Op de Introductie?

Een aantal mogelijke uitkomsten van jouw deelname
aan de introductie-workshop

"Wat is er mogelijk als je niet bent wie je denkt die je bent"

Dit was de vraag die ik voor zijn kiezen kreeg toen ik aan dit werk begon. Als gesjeesde muzikant zag niets anders voor mogelijk in mijn leven dan iets met muziek. Ik was letterlijk één geworden met dat idee en kon me geen andere toekomst voorstellen. Tegelijkertijd zat ik daar ongelofelijk in vast. 

Een mensenleven kan je vaak opdelen in verschillende episodes. Maar al te vaak wordt de inhoud van de verschillende episoden een kopie van de voorgaande. Veel mensen leven een eindeloze herhaling van zetten omdat ze nooit werkelijk hebben 'gekregen' dat ze niet zijn wie ze denken dat ze zijn.

Maar als het leven eens flink uithaalt - een scheiding, een verlies van een baan, een gezondheid die niet meer vanzelfsprekend is - word je vroeg of laat voor een dergelijke vraag gesteld. We zijn niet wie we kunnen zijn maar zijn geworden wie we dachten dat we altijd al waren. Mis. Het leven is een oneindige mogelijkheid tot het veroorzaken van het 'nieuwe'. En daar hoef je niet mee te wachten tot het leven het je laat overkomen.

Iedereen wil gelukkig zijn. Liefst driehonderdenvijfenzestig dagen per jaar. Da's natuurlijk een compleet absurd en overtrokken doelstelling. Wie dat van zichzelf verlangt, heeft nog niet in de gaten dat dergelijke naieviteiten in een sprookjesboek thuis horen.

Aristoteles noemde het 'Eudamonia' als in 'de goede geest'. Een haast onvertaalbare omschrijving van een staat van geluk dat iets te maken heeft met het 'juiste weten' te doen in het streven naar 'het goede'. Hoe onmogelijk dat ook haast is om in woorden te vatten.

Als StandUpCoach kan ik je wel vertellen wat ik zie waar de meeste mensen pas echt gelukkig van worden. Gelijk hebben. (en ik hoef daar geen gelijk over te hebben, hoor!)

In het introductie-seminar ga je zelf zien waarom voor de meeste mensen gelijk hebben de hoogst haalbare vorm van geluk is en wat de impact is van dit oneigenlijke streven.

Een bekende uitspraak luidt; "Wil je geluk of wil je gelijk' Ik kan je aanraden even te wachten tot na het seminar om daar een antwoord op te geven.

In een tijd waarin we nergens meer tijd voor hebben en alles moet en alles steeds verandert, zijn steeds meer mensen het contact met zichzelf kwijt.

Waar in vroeger tijden de mens, in zijn eenvoud, voldoende had aan de beloftes en doctrines van het geloof, daar laat de zelfbewuste Homo Sapiens zich niet meer zo gemakkelijk tevreden stellen.

We kunnen alles zelf, we weten alles zelf en het 'zelf kunnen' is de nieuwe norm. Het wordt echter steeds duidelijker dat er in het tijdperk van 'het zelf' iets wezenlijks lijkt te ontbreken voor het zelf. En het 'zelf' weet zich eigenlijke geen raad...

In de introductie-workshop krijg je toegang tot fundamentele vragen over het belang van zin en zingeving en hoe je daar een , soms nieuwe, invulling aan kan geven.

Zin in een nieuwe context voor zingeving?

Het werk van NMG staat in het teken van de transformatie van het bewustzijn. In de praktijk wordt dat effectief zichtbaar in jouw niveau van Persoonlijk Leiderschap.

Leiderschap bestaat er echter in vele vormen en op allerlei gebied. Voor de meeste niveau's van leiderschap kan je wel of niet kiezen. Daarin schuilt nog een bepaalde mate van vrijwilligheid.

Aan Persoonlijk Leiderschap ontkomt echter geen mens. Het is een vorm van leiderschap waar iedereen op dagelijkse basis mee te maken krijgt. Dat wordt het meest duidelijk in de manier waarop we keuzes maken. Het leven zit vol met keuzes. De meeste zijn triviaal van aard en van relatief weinig gewicht. Maar soms word je geconfronteerd met een andere klasse van dilemma's. Op zo'n moment wil je zo goed mogelijk voorbereid zijn en maximaal bewust van datgene waar het bij jou echt omdraait. Alleen op die manier zal je in staat zijn om, bij twijfel tussen twee relatief goede opties, wat in het kiezen voor de één boven de ander, doorslaggevend moet zijn.

Wat vindt Ellen ervan?

Geloof haar vooral niet!

 

Meld je Meteen Aan Voor
de Gratis Introductie Workshop!

In deze workshop maak je kennis met onze unieke methodiek
die je in staat stelt een buitengewoon leven te veroorzaken.


Deelname is geheel gratis maar zeker niet voor niets!

Wat Gaan We Doen?

kort overzicht van het programma

Plenaire presentatie van Coen en Frank. Dit doen we niet omdat we ons zelf zo graag horen praten maar omdat het een goede gelegenheid is om direct uit hun eigen mond te horen waar NMG voor staat, wat de kernwaarden zijn en waarom mensen al dan niet deelnemen. 


Maar omdat de meeste mensen toch wel eerst willen weten wie die 'nomoregurus' wel niet denken dat ze zijn, krijg je - aan de hand van een paar kleine persoonlijk illustraties - antwoord op vragen zoals 

  • Wie is Coen?
  • Wie is Frank?

Maar vooral waarom dat soort vragen wél beantwoord moeten worden, maar uiteindelijk totaal niet van belang zijn..


We geven je een kort programma overzicht en creeren een duidelijke context en intentie van de avond. Op deze manier weet iedereen waar het overgaat zodat je maximale waarde uit de avond zal halen.

Aan het einde van deze korte introductie krijgt het publiek een intrigerende filosofische vraag mee om tijdens het hele seminar - aan de hand van oefeningen en interacties - verder te onderzoeken

Het klinkt natuurlijk allemaal geweldig maar wat heb je er nu concreet aan? Aan de hand van een aantal spontane testimonials kun je bij monde van graduates voor jezelf een beeld vormen wat jouw deelname aan de Challenge mogelijk kan maken.

Sommige deelnemers hebben pas net een weekend achter de rug (logisch dat die héél positief zijn) Nee, het wordt pas echt interessant als mensen aan het woord komen die soms jaren na dato nog dagelijks de vruchten plukken van hun Challenge of curriculum deelname.

Daarnaast heb je ruimschoots de mogelijkheid om deze mensen vragen te stellen en helpen ze je graag om te kijken of het werk van NMG wellicht iets voor jou is.

De programma's van het NMG curriculum zijn gebaseerd op het idee dat een werkelijke transformatie van bewustzijn een samenspel is van een gelijktijdig groei in kennis én 'zijn'.

We werken daarom met kern-conversaties die een uitnodiging zijn voor zelfreflectie en delen. In ren dergelijke kern-conversatie staat een cruciale notie uit het stelsel van 'De Vierde Weg' centraal, als het even kan bekeken vanuit een prikkelende en verassend perspectief.

De Dijk van Gelijk is een voorbeeld van zo'n kern-conversatie die altijd en steeds opnieuw mensen aan het denken zet. 

We gaan je niet overladen met informatie. Daar zijn andere instituten veel beter in dan wij. De methodiek van NMG is gericht op de herhaling en de herhaalde beleving van steeds weer nieuwe aspecten van eenzelfde notie.

Kennismaken met deze manier van werken is voor veel mensen al een geweldige 'eye opener' (En dan hebben we het nog niet eens gehad over de 'eye openers' die de conversatie zelf vaak oplevert.

Genoeg gezeten en geluisterd! In het volgende programma onderdeel delen we de plenaire groep op in kleinere sub-groepjes, waarin je uitgenodigd bent om - onder leiding van een gecertificeerde coach - zelf onze methodiek eens daadwerkelijk uit te proberen. 

Let wel: niets moet!


Deze oefening is een eerste kennismaking het een model dat we in alle programma's gebruiken om een gebied in jouw leven, waar er een verminderd energie of zelfexpressie is, te onderzoeken.

Het model is gebaseerd op een kern concept uit het stelsel van 'De Vierde Weg': De wet van Drie. Aan de hand van dit eeuwenoude model, waar de wijsheid van de wereld mee doordrenkt is, krijg je op een ongebruikelijk heldere en simpele manier precies in beeld waar in jouw leven extra punten te verdienen vallen. Punten als metafoor voor Liefde, Vrijheid en Eenheid.

Het meest cruciale onderdeel van de trainingen van NMG is de 'StandUpCoaching'. Hierin gaat een deelnemer - geheel vrijwillig - een interactie aan met de trainer (de StandUpCoach) waarbij het zeer duidelijk wordt dat werkelijke kennis niet uit boekjes alleen kunnen komen. 

In een boek verschijnt de relevantie van een concept vaak louter in het licht van het reeds gekende. Op die manier ben je als lezer in een passieve dialoog verwikkelt met een afwezige schrijver. Je bent daardoor vrij om de inhoud op je eigen manier op te vatten. Maar hoe weet je nou of die manier overeenkomt met wat de schrijver bedoelt heeft?

In een StandUpCoaching interventie gebruikt de coach de concepten en het gedachtegoed van het boek, 'De Vierde Weg' veelal in ons geval. Het verschil is dat dit 'boek' je vragen stelt, zich niet met een kluitje het riet in laat sturen en je op die manier zelf laat ontdekken waar de lacunes in jouw mentale decor zitten.

Wezenlijke nieuwe inzichten en verpletterende doorbraken zijn over het algemeen voor deze methodiek dagelijkse kost. Maar niet voor de deelnemer. 

Aan het eind van het seminar ben je getuige van zo'n standupcoaching interactie. Of misschien ben jij wel de deelnemer aan zo'n standupcoaching interactie. We zullen het zien. Er is er altijd wel één zo nieuwsgierig om dit avontuur aan te gaan.

Gratis Introductie Workshop

In deze workshop maak je kennis met onze unieke methodiek
die je in staat stelt een buitengewoon leven te veroorzaken.


Deelname is geheel gratis maar zeker niet voor niets!

Close

50% Complete

Registratie

NoMoreGurus
Introductie Workshop


De Tempel
Damzigt 56 
3445 PS De Meern