06 Psychologie van scholen

 

06 Psychologie van scholen


 De mechanische mens zal dit werk niet beginnen en zal het niet nodig achten tenzij hij ervan overtuigd raakt dat hij geen zelfbewustzijn bezit en dat hij, om iets van waarde te verwerven, niet op zijn wil kan vertrouwen. De veelvoud van tegenstrijdige 'ik’s die al zijn acties bepalen, is niet het soort wil dat iets kan bereiken buiten de grenzen van zijn slaaptoestand. Echte wil is consistent in de tijd en is een functie van een zogenaamd permanente 'ik', een 'ik' dat in staat is de mechanische 'ik's van het 'werk ik’s' te scheiden en te organiseren in een groep 'ik's die wat kracht en gerichte aandacht heeft. Dat is het begin.

De mens moet twee dingen begrijpen. Als eerste, hij is slapende. Als tweede; hij heeft een methode nodig om wakker te worden. Het is van vitaal belang om te begrijpen dat niemand alleen uit de slaap kan ontsnappen. Dit brengt ons bij de kwestie van scholen, omdat methoden voor de ontwikkeling van zelfbewustzijn, eenheid, permanente 'ik' en wil alleen door speciale scholen kunnen worden gegeven. Dat moet duidelijk worden begrepen. Mensen op het niveau van relatief bewustzijn kunnen deze methoden niet zelf vinden.


Ouspensky zegt

“Scholen bestaan alleen voor diegenen die ze nodig hebben, en die weten dat ze deze nodig hebben. Dit betekent dat als je de eerste illusie wegneemt, dat je al alles hebt wat je maar kunt hebben, je de tweede illusie moet wegnemen waarbij je gelooft dat je alles alleen gedaan kunt krijgen; omdat je niet alles alleen kunt.”


Deze video's zijn geen school. Ze kunnen je alleen maar helpen om erop uit te gaan en een school te vinden. Een school in de traditie van 'De Vierde Weg' is een levende traditie. Men heeft een systeem en een leraar nodig. Een systeem zal u vertellen wat u moet doen en waarnaar u moet zoeken. Het zal dienen als een routekaart zonder dat je verdwaalt. Het systeem is geen product van 'gewone' kennis. Zijn bron is buitengewone kennis die niet van een gewoon mens kan komen. Gewone mensen kunnen alleen het gewone denken voortbrengen en het gewone denken kan alleen maar tot gewone resultaten leiden. Het systeem van 'De Vierde Weg' is een oud lichaam van buitengewone kennis dat je exacte instructies zal geven over hoe je een andere bewustzijnsstaat kunt verwerven die nieuwe mogelijkheden en je onbekende potentieel zal ontsluiten. Maar een systeem is niet genoeg. Je hebt iemand nodig die het systeem op de juiste manier begrijpt. Zonder dit zal je het systeem verkeerd interpreteren en het in gewone termen begrijpen. Een leraar is iemand die aanzienlijke inspanningen heeft gedaan om zichzelf te herinneren en kan het systeem vanuit zijn eigen ervaring verklaren.

Daarnaast heeft men andere mensen nodig. Mensen met hetzelfde doel en het diepe verlangen om te ontsnappen aan hun staat van 'wakende slaap'. Mensen die kunnen functioneren als spiegels en voorbeelden waaruit men zichzelf kan observeren. Het is heel moeilijk om jezelf te observeren vanuit een objectief oogpunt. Al deze factoren vormen samen een school en kunnen je in de loop van de tijd een resultaat opleveren. Een school zal voorkomen dat je een eenzijdige ontwikkeling doormaakt, wat uiteindelijk helemaal geen ontwikkeling is.


Gurdjieff zegt

“‘De slapende mens is als een persoon die in de gevangenis zit. Om de mens uit de gevangenis te laten ontsnappen moet hij eerst erkennen dat hij in de gevangenis zit. Dan moet hij het verlangen om te ontsnappen opbouwen en andere mensen in de gevangenis vinden met hetzelfde verlangen om te ontsnappen. Ze moeten om de beurt een tunnel graven, uitkijken en voorkomen dat een ander in slaap valt. Maar voordat ze kunnen graven, hebben ze een kaart nodig, een systeem. Dan hebben ze hulp nodig van iemand die de kaart begrijpt en die eerder uit de gevangenis is ontsnapt.

Een boek of video kan geen vervanging zijn voor een school. Het enige wat dit middel voor jou kan doen, is door je op zoek te laten gaan naar een school, je bewust te maken van de behoefte van een school, als je je volledige potentieel wilt realiseren. Het leven ontwikkelt de mens slechts tot op zekere hoogte. De enige mogelijke evolutie vanaf daar is de evolutie van één bewustzijn dat geen product van de mechanische evolutie van het leven kan zijn en daarom een bewuste en weloverwogen en consistente inspanning vereist.

Waar ben jij op uit?

Er is 'iets' dat je ervan weerhoudt om jouw unieke kwaliteit als mens op het niveau neer te zetten waar het thuis hoort. Hoogste tijd om jezelf van die mentale blokkades en beperkende omstandigheden te bevrijden!

_________________________

Op welk gebied wil jij een doorbraak veroorzaken?

IK WIL MEER ENERGIE
IK WIL BETERE RELATIES
IK WIL ANDER WERK
Close

50% Complete

Aanmelden Introductie Seminar

Het introductie-seminar is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een wezenlijke doorbraak ik hun leven. Het zijn mensen die een gezonde dosis scepsis met een open geest weten te verenigen en het hart op de juiste plaats hebben.

Het seminar is een unieke mogelijkheid om kennis te maken met het werk van NMG en StandUpCoaching. Op deze avond zal je een voorproefje krijgen van onze manier van werken, informatie over het achterliggende gedachtegoed alsmede ervaringen horen van mensen die reeds hebben deelgenomen.


  • Locatie: De Tempel | Damzigt 56 3445 PS in De Meern.
  • Aanvang 19:30 uur | Einde +/- 22:45 uur

Uw gegevens dienen alleen voor de registratie van het introductie-seminar en zullen niet aan derden of voor verdere promotie worden gebruikt.