05 Psychologie van de slaap

 

DE PSYCHOLOGIE VAN DE MOGELIJKE EVOLUTIE VAN DE MENS

 

05 Psychologie van de slaap

 
In deze aflevering in onze zoektocht naar 'het wonderbare' - de realiteit die achter de realiteit ligt die we voor de hele en enige realiteit nemen - moeten we eerst een beter zicht krijgen op wat ons belemmert om toegang te krijgen tot het 'wonderbaarlijke’. Het systeem van 'De Vierde Weg', leert ons dat de mens slaapt en zich niet bewust is van zijn gedachten, gevoelens en daden. Het is nuttig om te onthouden dat dit precies de innerlijke betekenis is van veel oude doctrines, het meest bekend bij ons in het christendom en de leer van het evangelie, waarin het idee dat de mens in slaap leeft en in de eerste plaats wakker moet worden, de basis is van alle de verklaringen van het menselijk leven. De leer van het evangelie vereist ook bewustwording, maar er staat niet in hoe te ontwaken.

Het belangrijkste idee van het systeem om jezelf uit de slaap te bevrijden, is je volledig bewust worden van je slaaptoestand. Daarom is het nodig om een beter en meer verfijnd begrip te hebben van wat slaap echt betekent. In slaap vallen is veel meer dan alleen maar slapen in de letterlijke zin van het woord. Het systeem beschouwt gewone slaap - de bewustzijnsstaat dat we eigenlijk in bed liggen te slapen – als alleen de eerste bewustzijnsstaat. In tegenstelling tot de meer traditionele psychologische denkrichtingen die zijn ontstaan door de wil van Freud en Jung, die een grote betekenis toekennen aan dromen en het 'onderbewustzijn', spreekt de 'De Vierde Weg' over vier verschillende staten van bewustzijn. In slaap vallen - de eerste bewustzijnsstaat - wordt beschouwd als slechts een subjectieve en passieve toestand waarin de mens omringd is door dromen en al zijn psychische functies, gedachten en bewegingen zonder enige aandacht werken.

De tweede bewustzijnsstaat verschilt niet veel van de slaap in de eerste staat in die zin dat de slaap zelf niet verdwijnt wanneer de tweede staat arriveert. Wanneer de mens ontwaakt uit zijn slaap, blijft de slaap achter met al zijn dromen en indrukken, alleen een meer kritische houding ten opzichte van zijn eigen indrukken, meer verbonden gedachten en meer gedisciplineerde acties worden eraan toegevoegd, maar de dromen blijven bestaan. Deze tweede staat van bewustzijn wordt 'wakende slaap' of 'waakbewustzijn' genoemd.

De derde staat van bewustzijn wordt 'zelfbewustzijn' of 'relatief bewustzijn' genoemd, waar de mens beseft dat hij slaapt. Het is de bewustzijnsstaat die voor de mens bereikbaar is, maar die een langdurige en bewuste inspanning vereist.

De vierde en laatste staat van bewustzijn wordt 'objectief bewustzijn' genoemd, wat geen echte mogelijkheid is voor een normaal sterfelijk wezen. In de vierde staat van bewustzijn kun je de realiteit zien zoals de realiteit werkelijk is. Er zijn geen tegenstrijdigheden, dromen en misverstanden meer.

Om het nog erger te maken, heeft een mechanisch mens alleen toegang tot de eerste twee bewustzijnstoestanden. Het is alsof hij een mooi vier verdiepingen tellend huis bezit, maar alleen in de twee lagere verdiepingen woont. Deze twee toestanden, slaap en wakende slaap, zijn de enige twee bewustzijnstoestanden waarin de mens leeft.


Ouspensky zegt

“Over het algemeen denken we dat we zelfbewustzijn bezitten, dat wil zeggen dat we ons bewust zijn van onszelf, of in ieder geval dat we ons bewust kunnen zijn van onszelf, op elk moment dat we dat willen, maar in werkelijkheid is 'zelfbewustzijn' een staat die we onszelf toeschrijven zonder enig recht. 'Objectief bewustzijn' is een toestand waarover we niets weten.”


Zelfbewustzijn is een toestand waarin de mens objectief tegenover zichzelf wordt, en objectief bewustzijn is een toestand waarin hij in contact komt met de echte, of objectieve wereld waarvan hij nu is afgesloten door de zintuigen, dromen en subjectieve bewustzijnstoestanden.. Om uit de 'wakende slaap' te ontwaken moet begrepen worden dat het eerste obstakel de overtuiging van de mens is dat hij reeds zelfbewustzijn bezit. Als je een mens vraagt of hij bij bewustzijn is of als je hem zegt dat hij niet bewust is, zal hij antwoorden dat hij bewust is en dat het absurd is om te zeggen dat hij dat niet is, omdat hij je hoort en begrijpt. In werkelijkheid betekent het verwerven van zelfbewustzijn lang en hard werken. Dus de fundamentele vraag is: "Hoe kan een mens ermee instemmen om moeite te doen om bewustzijn te bereiken als hij denkt dat hij al hetgene bezit wat hem is beloofd als het resultaat van lang en hard werken?

WAT WIL JIJ VERANDEREN?

Het werk van NoMoreGur.us is niet voor iedereen, het is voor mensen die op zoek zijn naar wezenlijke antwoorden op tijdloze vragen.

Welke vraag heb jij?

Kies een gebied en zet de eerste stap naar een andere toekomst!

IK WIL MEER ENERGIE
IK WIL BETERE RELATIES
IK WIL ANDER WERK
Close

50% Complete

Aanmelden Introductie Seminar

Het introductie-seminar is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een wezenlijke doorbraak ik hun leven. Het zijn mensen die een gezonde dosis scepsis met een open geest weten te verenigen en het hart op de juiste plaats hebben.

Het seminar is een unieke mogelijkheid om kennis te maken met het werk van NMG en StandUpCoaching. Op deze avond zal je een voorproefje krijgen van onze manier van werken, informatie over het achterliggende gedachtegoed alsmede ervaringen horen van mensen die reeds hebben deelgenomen.


  • Locatie: De Tempel | Damzigt 56 3445 PS in De Meern.
  • Aanvang 19:30 uur | Einde +/- 22:45 uur

Uw gegevens dienen alleen voor de registratie van het introductie-seminar en zullen niet aan derden of voor verdere promotie worden gebruikt.