04 Psychologie van Centra

 

04 Psychologie van Centra


Wat we tot nu toe hebben geleerd, is dat de mens een machine is die zich niet bewust is van het feit dat hij een machine is. De mens kent zichzelf niet en schrijft zichzelf allerlei functies toe die hij in werkelijkheid niet bezit. Zijn vermogen om voor zijn zichzelf te handelen, voelen en denken is een illusie. De mens wordt grotendeels beheerst door de indrukken van zijn omgeving en kan slechts zeer kleine dingen 'doen' binnen de beperkingen van zijn omgeving. Wat een mechanisch mens wel kan 'doen' is een beetje klagen en zich een beetje verexcuseren. Het zijn alle slechts functies van de vele verschillende kleine 'ikken', waaruit zijn innerlijke wereld is bestaat.

Daarom moet de mogelijke evolutie van de mens beginnen met het observeren van zichzelf en het erkennen van deze basisfeiten. Hier ligt nog een groot verschil met de meer traditionele opvattingen van de psychologie. We moeten nu begrijpen dat de studie van de psychologie van de mogelijke evolutie van de mens in werkelijkheid zelfstudie betekent. Men kan de psychologie van de mogelijke evolutie van de mens niet bestuderen zoals men astronomie kan studeren; dat is, afgezien van jezelf.

Een andere hoek om te observeren, is het concept van functies of centra. 'De Vierde Weg’ vertelt ons dat de menselijke machine bestaat uit vier afzonderlijke machines, ook wel aangeduid als de vier centra. De centra zijn: Intellectueel Centrum, Emotioneel Centrum, Bewegend Centrum, Instinctief Centrum

De hoofdfunctie van het intellectuele centrum is om te denken, te redeneren en te werken met abstracties. Het emotionele centrum zorgt voor gevoelens, ethiek en waarderingen. De functies van het bewegingscentrum en het instinctieve centrum worden niet altijd heel duidelijk van elkaar onderscheiden. Het instinctieve centrum reguleert al het innerlijke werk van het organisme waar het zich als het bewegende centrum bezighoudt met al het uiterlijke werk van het organisme, beweging in de ruimte, wandelen, schrijven, spreken, eten en herinneringen eraan. Een manier om de functies van deze twee centra te onderscheiden, is door jezelf af te vragen of de functie bij de geboorte aanwezig was of dat deze moest worden geleerd. Sommige bewegingen zijn aanwezig bij de geboorte, maar de meeste van de bewegende functies zijn inherent en je moet ze allemaal leren net zo als een kind leert lopen of als iemand leert schrijven of tekenen.

Naast deze vier hoofdcentra zijn er nog twee functies waarvoor we geen naam hebben in de gewone taal en die alleen in hogere bewustzijnstoestanden voorkomen; een hogere emotionele functie, die verschijnt in de staat van zelfbewustzijn, en de andere, hogere mentale functie, die verschijnt in de staat van objectief bewustzijn. Dit zijn de gecombineerde bewuste werkingen van de zogenaamde 'hogere delen' van het intellectuele en emotionele centrum, die allemaal aanwezig en actief zijn in de mens, maar waar de mens, vanwege zijn mechaniciteit, geen toegang tot heeft.


Ouspensky zegt

“In religieuze en filosofische literatuur van verschillende landen zijn veel verwijzingen naar de hogere staten van bewustzijn en naar hogere functies. Omdat we ons zelden in deze bewustzijnstoestanden bevinden, kunnen we deze functies niet bestuderen of ermee experimenteren, en we leren ze slechts indirect kennen van degenen die ze hebben bereikt of ervaren. ”


Hoewel veel van het gedrag en de acties van de mens het resultaat zijn van de werking van een combinatie van verschillende centra en delen van centra, moet zelfstudie beginnen met het observeren van je eigen acties en zien hoe elk afzonderlijk centrum zijn onderscheidende rol speelt. Soms mengen we gedachten en gevoelens in ons gewone denken en spreken. De woorden 'instinct', 'instinctief' worden ook vaak op de verkeerde manier gebruikt. Het sekscentrum is nog een ander centrum en de instinctieve functie omvat op zichzelf nog een viertal verschillende klassen van functies: fysiologie, de vijf zintuigen, fysieke basisemoties en reflexen.


Ouspensky zegt

“‘De Vierde Weg’ is een rijk geheel aan lenzen waarmee je op een zeer nauwkeurig niveau kunt inzoomen op je eigen gedrag. Zelfobservatie moet echter beginnen vanuit de waarneming van de basale manifestaties van de vier functies van het intellectuele, emotionele, instinctieve en bewegende centrum. Ze moeten eerst begrepen worden in al hun manifestaties en later moeten ze in zichzelf worden waargenomen. Zulke zelfobservatie, dat wil zeggen observatie op de juiste basis, met een voorlopig begrip van de bewustzijnstoestanden en van verschillende functies, vormt de basis van zelfstudie; dat is het begin van de psychologie van de mogelijke evolutie van de mens. ”


 

Waar ben jij op uit?

Er is 'iets' dat je ervan weerhoudt om jouw unieke kwaliteit als mens op het niveau neer te zetten waar het thuis hoort. Hoogste tijd om jezelf van die mentale blokkades en beperkende omstandigheden te bevrijden!

_________________________

Op welk gebied wil jij een doorbraak veroorzaken?

IK WIL MEER ENERGIE
IK WIL BETERE RELATIES
IK WIL ANDER WERK
Close

50% Complete

Aanmelden Introductie Seminar

Het introductie-seminar is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een wezenlijke doorbraak ik hun leven. Het zijn mensen die een gezonde dosis scepsis met een open geest weten te verenigen en het hart op de juiste plaats hebben.

Het seminar is een unieke mogelijkheid om kennis te maken met het werk van NMG en StandUpCoaching. Op deze avond zal je een voorproefje krijgen van onze manier van werken, informatie over het achterliggende gedachtegoed alsmede ervaringen horen van mensen die reeds hebben deelgenomen.


  • Locatie: De Tempel | Damzigt 56 3445 PS in De Meern.
  • Aanvang 19:30 uur | Einde +/- 22:45 uur

Uw gegevens dienen alleen voor de registratie van het introductie-seminar en zullen niet aan derden of voor verdere promotie worden gebruikt.