03 Psychologie van de verschillende 'ikken'

 

DE PSYCHOLOGIE VAN DE MOGELIJKE EVOLUTIE VAN DE MENS

 

03 Psychologie van verschillende 'ikken'

 
De mens kent zichzelf niet. Om zijn leven en zijn mogelijkheden te transformeren, moet hij dit onplezierige feit met hart en ziel omarmen. Hou er echter rekening mee dat iemand niet kan transformeren tenzij hij inziet dat hij of zij zich op een aantal punten deerlijk heeft vergist. Niks leuk.

Het eerste dat de mens moet erkennen is dat hij niet één 'ik' is; hij is een veelvoud van verschillende 'ikken'. Hij heeft niet één permanent en onveranderlijk 'ik' of ego. Hij is altijd anders. Het ene moment is hij dit, het ander moment is hij dat en het volgende moment is hij een derde, enzovoort alles bijna zonder einde.

Het is één van de sterkste illusies dat je één permanente en onveranderlijke 'ik' hebt. Toch is het niet erg verrassend gezien het feit dat we wel één lichaam en één naam hebben. Hoe zit dat dan?

Van buiten lijken we één maar van binnen zijn we echter een veelvoud van meningen, gevoelens en stemmingen die vaak binnen enkele seconden van gezicht kunnen veranderen. Het ene moment zeggen we éne ding alsof we het echt menen en het volgende moment spreken we onszelf zonder aarzelen compleet tegen. We zijn van plan het ene te doen, maar we eindigen steeds met het compleet tegenovergestelde. Het ene moment beloven we ons liefdevol te gedragen en het volgende moment zijn we dat helemaal weer vergeten. Bent u nog mee?

Het stelsel van 'De Vierde weg' stelt dat dit de werking is van de verschillende kleine 'ikken' waar de persoonlijkheid uit bestaat. Als je begrijpt dat ieder van deze kleine 'ikken' gestuurd wordt door externe omstandigheden, begrijp je waarom de mens eigenlijk niets kan doen. 'De Vierde Weg' beschouwt de mens zoals hij is als een stimulus-response-machine. De mens bestaat uit vele kleine 'ikken' die elk een maar een heel klein deel van zijn 'brein', 'geest' of 'intelligentie' vertegenwoordigen. Maar elk van deze kleine 'ikken' denkt wél dat ze de gehele persoon vertegenwoordigen. De mens zegt 'ik' met betrekking tot elke kleine 'ik' wat een plausibele verklaring kan zijn voor de vele tegenstrijdigheden in ons leven.

Dus wat kan de mens doen als hij niet één is en maar uit een  veelvoud van onbetrouwbare steeds wisselende 'ikken' bestaat? Met andere woorden; in welke mate is een mens mogelijk zijn eigen gedrag te veranderen en als dat al mogelijk is hoe kan je zo'n verandering dan in gang zetten?

Zelfherinnering

Wat de mens kán doen is zichzelf beginnen 'te herinneren'. Dat wil zeggen, zich bewust worden van zijn veelvoud van 'ikken' en 'meningen' en het daaruit voortvloeiende onvermogen om te kunnen doen. Hij kan gaan zien dat hij in feite slechts een machine is, juist door zich bewust te worden van zijn 'machine zijn'.

Maar wat is bewustzijn?


Ouspensky:

“Toegepast op de kwestie van bewustzijn betekent het dat alleen de mens zelf kan weten of zijn bewustzijn op dat moment bestaat of niet. Als de mens zich realiseert dat hij tot het moment van dit besef niet bewust was en vervolgens dit besef vergeet - of zich het zelfs herinnert - is dit geen bewustzijn. Het is alleen een herinnering aan een sterke realisatie”


De algemene notie over bewustzijn is dat je ofwel bewust bent of niet. Sommige moderne scholen voor psychologie ontkennen zelfs het bewustzijn volkomen. Andere stromingen verwarren gedachten, gevoelens, bewegende impulsen en gewaarwordingen voor bewustzijnstoestanden, al dan niet een verkeerd bewustzijn voor psychische functies. ‘De Vierde Weg’ onderscheidt vier duidelijk waarneembare niveau's van bewustzijn. De mens is normaal gesproken niet werkelijk bewust van zichzelf. De illusie dat hij echter wél bewust is van zichzelf, wordt in de hand gewerkt door allerlei levendige herinneringen en quasi nuttige denkprocessen.

De mens beschikt over de mogelijkheid van vier verschillende staten van bewustzijn. 1. Slaap 2. Waaktoestand 3. Subjectief bewustzijn en 4. Objectief bewustzijn. Onder normale dagelijkse omstandigheden leeft de mens slechts in twee verschillende bewustzijnstoestanden. Een deel van zijn leven leeft de mens in daadwerkelijke slaap en in het andere deel leeft hij in een 'wakende slaap'. In werkelijkheid verschillen de wakende slaap en daadwerkelijk slaap maar weinig van elkaar.

Derde niveau van bewustzijn

Soms kan de mens zich in die hogere derde staat van subjectieve bewustzijnsstaat bevinden. Deze verschijningsvormen van bewustzijn komen slechts voor op uitzonderlijke momenten. Bijvoorbeeld in zeer emotionele toestanden of in momenten van gevaar. Maar ook in zeer nieuwe en onverwachte omstandigheden en situaties zoals bij een bezoek aan een exotisch buitenland.


Ouspensky:

“De vraag komt op: is het mogelijk om het bevel over deze vluchtige momenten van bewustzijn te verwerven, om ze vaker op te roepen, langer te behouden of zelfs permanent te maken? Met andere woorden, is het mogelijk om bewust te worden? ”

Met de juiste methode en de juiste inspanning kan de mens meer controle krijgen over zijn bewustzijn en zich bewust worden van zichzelf en met alles wat dat inhoudt.

Het begint allemaal met het observeren van je gedachten, je gevoelens en acties. Maar niet vanuit een gewoon perspectief. Dat zou geen nieuwe resultaten opleveren. ‘De Vierde Weg’ is een systeem van concepten en ideeën die je als lenzen kunt gebruiken om je leven te observeren. Een nieuw perspectief - dat het gevolg is van een nieuwe manier van kijken - is de enige manier om je een toegang te geven tot een nieuwe 'jij' en de mogelijkheid van de evolutie van het bewustzijn.

WAT WIL JIJ VERANDEREN?

Het werk van NoMoreGur.us is niet voor iedereen, het is voor mensen die op zoek zijn naar wezenlijke antwoorden op tijdloze vragen.

Welke vraag heb jij?

Kies een gebied en zet de eerste stap naar een andere toekomst!

IK WIL MEER ENERGIE
IK WIL BETERE RELATIES
IK WIL ANDER WERK
Close

50% Complete

Aanmelden Introductie Seminar

Het introductie-seminar is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een wezenlijke doorbraak ik hun leven. Het zijn mensen die een gezonde dosis scepsis met een open geest weten te verenigen en het hart op de juiste plaats hebben.

Het seminar is een unieke mogelijkheid om kennis te maken met het werk van NMG en StandUpCoaching. Op deze avond zal je een voorproefje krijgen van onze manier van werken, informatie over het achterliggende gedachtegoed alsmede ervaringen horen van mensen die reeds hebben deelgenomen.


  • Locatie: De Tempel | Damzigt 56 3445 PS in De Meern.
  • Aanvang 19:30 uur | Einde +/- 22:45 uur

Uw gegevens dienen alleen voor de registratie van het introductie-seminar en zullen niet aan derden of voor verdere promotie worden gebruikt.