02 Psychologie van de Machine

 

02 Psychologie van de machine


 Veel mensen vragen zichzelf af : 'Waar gaat de leer van 'De Vierde Weg' over nu eigenlijk over? Bij kennismaking met het stelsel lijkt het alsof het een 'normale' psychologische leer te zijn. Hoewel 'De Vierde Weg' gaat over de fundamentele vragen over 'wat het is om mens te zijn' doet kwalificatie 'psychologie' het echter geen recht.

Wat is psychologie?

Traditioneel gezien heeft de psychologie nooit bestaan onder zijn eigen naam. Psychologie bestond onder de naam filosofie. De negentiende-eeuwse filosoof Friedrich Nietzsche schreef vele werken over moraliteit en hoe de mens zijn eigen beperkingen kan overwinnen. Hij beschouwde zichzelf meer als een psycholoog dan als een filosoof. In de oudheid bestond psychologie in yoga- en soefi-leer. Kunst. Poëzie, toneel, beeldhouwkunst, dansen en zelfs architectuur waren allemaal middelen om psychologische kennis door te geven. De gotische kathedralen bijvoorbeeld, waren in wezen werken op de psychologie.

Aan de andere kant is de psychologie de oudste van de wetenschappen en in de meest essentiële vormen ervan een vergeten wetenschap. Psychologie is ontstaan uit de oude Griekse mythologie en werd ook gevonden in vormen van symbolische leringen, soms verbonden met religie, astrologie, alchemie, magie, occultisme en theosofie.

Het belangrijkste verschil tussen psychologie en de leringen van 'De Vierde Weg' is dat de gewone psychologie 'Onderzoekt de mens zoals ze hem vinden, of zoals ze veronderstellen of veronderstellen dat hij is'. Het systeem bestudeert de mens niet vanuit het gezichtspunt van wat hij is, maar vanuit het oogpunt van wat hij kan worden. Vanuit het oogpunt van zijn mogelijke evolutie.


Ouspensky

“Wanneer we het belang van de studie van de mens vanuit het oogpunt van zijn mogelijke evolutie begrijpen, zullen we begrijpen dat het eerste antwoord op de vraag: Wat is psychologie? -Moet zijn dat psychologie de studie is van de principes, wetten en feiten over de mogelijke evolutie van de mens.”


 Dat laat ons nog een andere vraag onderzoeken.

Wat is evolutie?

Iedereen is natuurlijk heel goed op de hoogte van de evolutietheorie van Darwin, maar toen Ouspensky leefde, was die theorie niets meer dan een theorie. De wetenschap is sindsdien aanzienlijk gevorderd en het bewijs voor evolutie als het resultaat van een combinatie van natuurlijke selectie en willekeurige mutatie is natuurlijk overweldigend.

Dat gezegd hebbende, het systeem van ‘de Vierde Weg‘ heeft nog een andere kijk op de evolutie van de mens. Het systeem leert ons dat de mens niet mechanisch kan evolueren zoals hij vanaf de geboorte is. Het fundamentele idee is dat de mens zoals we hem kennen, geen compleet wezen is. De natuur ontwikkelt hem slechts tot op zekere hoogte en verlaat hem vervolgens, hetzij om zich verder te ontwikkelen, door zijn eigen inspanningen of om te leven en te sterven zoals hij werd geboren. Evolutie van de mens is een functie van de mogelijkheid van de evolutie van zijn bewustzijn.

In gedragszin beschouwt het systeem de mens 'zoals hij is' als een stimulus-response-machine, niet in staat om zijn acties vrij te kiezen. Het belangrijkste obstakel is echter dat de mens zichzelf niet op deze manier ziet. De mens leeft onder de illusie dat hij een vrije wil bezit en dat hij kan kiezen hoe hij handelt, denkt en voelt. Maar de mens kan dit niet doen. Alles wat de mens denkt dat hij doet, gebeurt eigenlijk alleen. Het gebeurt precies zoals 'het regent' of 'het dooit'.

Dus voordat de mens nieuwe vermogens of krachten kan verwerven, moet hij op grond van zijn eigen waarnemingen erkennen dat hij inderdaad een machine is en geen van deze eigenschappen bezit. Zolang de mens de mogelijkheid van doen en vrije wil aan zichzelf toeschrijft, zal hij geen moeite doen om die kwaliteiten te verwerven en zal hij blijven zoals hij is.

'De Vierde Weg’ leert ons dat de mens een machine is maar wel dat hij een heel speciaal soort machine is. De mens is een machine die zich ervan bewust kan worden dat hij een machine is. Dat is zijn enige uitweg. Het grootste probleem echter is dat de mens zichzelf niet kent en dus niet weet dat hij een machine is.

De mens is een zeer ingewikkelde machine maar hij beschouwt zichzelf niet als zodanig.


Ouspensky:

“De mens heeft veel machines uitgevonden en weet dat een ingewikkelde machine soms jaren van zorgvuldige studie nodig heeft voordat hij deze kan gebruiken of bedienen. Maar hij past deze kennis niet toe op zichzelf, hoewel hij zelf een veel gecompliceerder apparaat is dan elke machine die hij heeft uitgevonden”


Waar ben jij op uit?

Er is 'iets' dat je ervan weerhoudt om jouw unieke kwaliteit als mens op het niveau neer te zetten waar het thuis hoort. Hoogste tijd om jezelf van die mentale blokkades en beperkende omstandigheden te bevrijden!

_________________________

Op welk gebied wil jij een doorbraak veroorzaken?

IK WIL MEER ENERGIE
IK WIL BETERE RELATIES
IK WIL ANDER WERK
Close

50% Complete

Aanmelden Introductie Seminar

Het introductie-seminar is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een wezenlijke doorbraak ik hun leven. Het zijn mensen die een gezonde dosis scepsis met een open geest weten te verenigen en het hart op de juiste plaats hebben.

Het seminar is een unieke mogelijkheid om kennis te maken met het werk van NMG en StandUpCoaching. Op deze avond zal je een voorproefje krijgen van onze manier van werken, informatie over het achterliggende gedachtegoed alsmede ervaringen horen van mensen die reeds hebben deelgenomen.


  • Locatie: De Tempel | Damzigt 56 3445 PS in De Meern.
  • Aanvang 19:30 uur | Einde +/- 22:45 uur

Uw gegevens dienen alleen voor de registratie van het introductie-seminar en zullen niet aan derden of voor verdere promotie worden gebruikt.