VERANDER JE LEVEN

Relaties | Loopbaan | Vitaliteit

Purpose | Action | Results

GRATIS INTRODUCTIE SEMINAR CHALLENGE AANMELDEN

Voor wie?

"Een school is er niet voor mensen die er één nodig hebben, maar voor mensen die weten dat ze er één nodig hebben" 

P.D.Ouspensky


Het werk van NoMoreGur.us is niet voor iedereen. Je moet een vraag hebben. Een bijzondere vraag en een verlangen naar bijzondere kennis. Kennis die niet zomaar in het normale leven voorhanden is.

NoMoreGurus is voor mensen die op zoek zijn naar wezenlijke antwoorden op tijdloze vragen. Mensen die vaak reeds een bepaalde weg al zijn gegaan maar daar toch niet bevredigende antwoorden vonden.

Het zijn mensen zich niet snel laten inpakken door gemakkelijke teksten maar uitgedaagd willen worden op basis van respect, integriteit en een haast ondefinieerbaar nieuwsgierigheid naar 'meer'. Niemand heeft het werk van NoMoreGur.us nodig. De mogelijkheid van transformatie is slechts beschikbaar als vrije keuze vanuit kracht, leiderschap en vertrouwen.

Het Curriculum

"Je verbeeldt je iets, gelooft het, en vergeet dat het verbeelding was"

G.I.Gurdjieff


De Challenge is het eerste programma van het NoMoreGur.us curriculum maar is op zichzelf tegelijkertijd één complete training.

Echter, een werkelijke transformatie van je leven is echter een functie van een aanhoudende inspanning. De Challenge geeft je een fundamentele nieuwe kijk op je zelf en het leven maar is tegelijkertijd een test. Een proeve van geschiktheid en bereidheid om  je te blijven inspannen die nieuwe kijk van de Challenge in je dagelijkse leven te willen verankeren.

Het curriculum van NoMoreGur.us is een serie van drie programma's dat daarop gericht is.

  1. De Challenge geeft je een nieuwe visie op jezelf en de wereld waarin jij leeft, te bekijken
  2. De Quest verschaft je een nieuwe ruimte om vanuit die nieuwe kijk jouw toekomst vorm te geven.
  3. Leaders4life is de structuur die deze toekomst in concrete doelen en actie gaat omzetten, ten einde een buitengewoon leven, voor een ieder die daarop uit is, mogelijk te maken.
Lees verder...

'Bijzonder Kennis kan niet van een gewoon sterveling afkomstig zijn'

P.D Ouspensky


Daarom is het gedachtegoed van NoMoreGur.us niet een collectie van modieuze new-age theorieën maar gefundeerd op een stelsel dat de tand des tijds ruimschoots heeft doorstaan.

Het gedachtegoed van NoMoreGur.us stoelt voor een belangrijk deel op de Gurdjieff/Ouspensky traditie. Deze traditie staat ook wel bekend onder de naam 'De Vierde Weg' dewelke een stelsel van bijzondere kennis is die haar wortels heeft in de rijke verscheidenheid aan filosofische tradities ('de wijsheid van de wereld' )

Het stelsel van 'De Vierde Weg' geeft je concrete 'tools' in handen om jezelf en de wereld om je heen opnieuw te ont-dekken van haar illusteren facades en aannemelijke illusies.

'De Vierde Weg' Introductie Video's

Wie zijn NoMoreGur.Us?

NoMoreGur.us is een initiatief van StandUpCoach Frank Middendorp en Tribal Coach Coen Tuerlings, twee zeer ervaren trainers die hun sporen in het vak reeds goed verdiend hebben. De naam NoMoreGurus is een verwijzing naar het grotere weten dat in een ieder reeds aanwezig is maar dat heden ten dage maar al te vaak overschreeuwd wordt door 'goed-klinkende-oplossinkjes', quasi filosofische fopspenen en het moordende streven naar instant-geluk.

Frank Middendorp Coen Tuerlings
Close