WAT WIL JIJ VERANDEREN?

Kies een gebied en zet de eerste stap naar een andere toekomst!

IK WIL MEER ENERGIE IK WIL BETERE RELATIES IK WIL ANDER WERK

Voor wie is NoMoreGur.us?


"Een school is er niet voor mensen die er één nodig hebben, maar voor mensen die weten dat ze er één nodig hebben" 

P.D.Ouspensky


Het werk van NoMoreGur.us is niet voor iedereen. Je moet een vraag hebben. Een bijzondere vraag en een verlangen naar bijzondere kennis. Kennis die niet zomaar in het normale leven voorhanden is.

NoMoreGurus is voor mensen die op zoek zijn naar wezenlijke antwoorden op tijdloze vragen. Mensen die vaak reeds een bepaalde weg al zijn gegaan maar daar toch niet bevredigende antwoorden vonden.

Het zijn mensen zich niet snel laten inpakken door gemakkelijke teksten maar uitgedaagd willen worden op basis van respect, integriteit en een haast ondefinieerbaar nieuwsgierigheid naar 'meer'. Niemand heeft het werk van NoMoreGur.us nodig. De mogelijkheid van transformatie is slechts beschikbaar als vrije keuze vanuit kracht, leiderschap en vertrouwen.

GRATIS INTRODUCTIE SEMINAR

Het NoMoreGur.us Curriculum


"Je verbeeldt je iets, gelooft het, en vergeet dat het verbeelding was"

G.I.Gurdjieff


De Challenge is het eerste programma van het NoMoreGur.us curriculum maar is op zichzelf tegelijkertijd één complete training.

Een werkelijke transformatie van je leven is echter een functie van een aanhoudende inspanning. De Challenge geeft je een fundamentele nieuwe kijk op je zelf en het leven en is tegelijkertijd een test. Een proeve van geschiktheid of je bereid bent je te blijven inzetten om die nieuwe kijk van de Challenge in je dagelijkse leven werkelijk te willen verankeren.

Het curriculum van NoMoreGur.us is een serie van drie programma's dat daarop gericht is.

  1. De Challenge geeft je een nieuwe visie op jezelf en de wereld waarin jij leeft, te bekijken
  2. De Quest verschaft je een nieuwe ruimte om vanuit die nieuwe kijk jouw toekomst vorm te geven.
  3. Leaders4life is de structuur die deze toekomst in concrete doelen en actie gaat omzetten, ten einde een buitengewoon leven, voor een ieder die daarop uit is, mogelijk te maken.
Lees verder...

Wat is het Gedachtegoed van NoMoreGur.us?


'Bijzonder Kennis kan niet van een gewoon sterveling afkomstig zijn'

P.D Ouspensky


Daarom is het gedachtegoed van NoMoreGur.us niet een collectie van modieuze new-age theorieën maar gefundeerd op een stelsel dat de tand des tijds ruimschoots heeft doorstaan.

Het gedachtegoed van NoMoreGur.us stoelt voor een belangrijk deel op de Gurdjieff/Ouspensky traditie. Deze traditie staat ook wel bekend onder de naam 'De Vierde Weg' dewelke een stelsel van bijzondere kennis is die haar wortels heeft in de rijke verscheidenheid aan filosofische tradities ('de wijsheid van de wereld' )

Het stelsel van 'De Vierde Weg' geeft je concrete 'tools' in handen om jezelf en de wereld om je heen opnieuw te ont-dekken van haar illusteren facades en aannemelijke illusies.

'De Vierde Weg' Introductie Video's

Wie zijn NoMoreGur.Us?


NoMoreGur.us is een initiatief van StandUpCoach Frank Middendorp en Tribal Coach Coen Tuerlings, twee zeer ervaren trainers die hun sporen in het vak reeds ruimschoots verdiend hebben.

De naam NoMoreGurus is enerzijds een verwijzing naar het grotere weten dat in een ieder reeds aanwezig is en anderzijds naar de overdaad aan positivo-goeroes die met hun makkelijke 'goed-klinkende-quasi-filosofische-fopspenen' een slaatje proberen te slaan uit de modernistische niet te stillen honger naar instant-geluk.

Frank Middendorp Coen Tuerlings